ANUNȚ PUBLIC

21 ianuarie 2020 0

Asociația Centrul Ecologic Green Area, titular al Planului de management aferent sitului ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu, anunță publicul interesat asupra…