Rezultate

 • 1 (un) Studiu de inventariere şi cartare a speciilor de păsări de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței şi rezervaţia naturală B.6. Lacul Rodeanu, cartografierea GIS a distribuţiei spaţiale a acestora, informaţii ce vor sta la baza elaborării planului de management, elaborat.
 • 1(o) Bază de date ce va conține cartografierea GIS a distribuției speciilor de păsări, realizată pentru a fi folosită la elaborarea Planului de management, inclusiv pentru generarea hărților de distribuţie specii de păsări ce vor fi ataşate studiului de inventariere şi cartare, elaborată.
 • 1 (o) dronă achiziţionată.
 • 1 (un) Studiu de inventariere-cartare detaliată a principalilor factori abiotici din zona ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu, pentru a fi folosit în elaborarea Planului de management, elaborat.
 • 1 (o) Bază de date ce va conține cartografierea GIS a tuturor factorilor abiotici din zona ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu (hărțile: geologică, unităților de relief, topografică, hipsometrică, expoziției versanților, pantelor, geomorfologie, hidrologică, temperaturilor, precipitațiilor, claselor și tipurilor de sol), elaborată.
 • 1 (un) studiu de antropic, inclusiv studiul socio-economic, realizat evaluare detaliată a impactului pentru a fi folosit ca suport în elaborarea Planului de management, elaborat.
 • 1(o) Bază de date, ce va cuprinde presiunile actuale și amenințările viitoare asupra speciilor de păsări de interes comunitar din aria naturală protejată ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu, inclusiv 1 hartă GIS cu presiuni și amenințări, realizată pentru a fi folosită la elaborarea Planului de management.
 • 1 (un) Studiul de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din cadrul sitului ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu cu prezentarea măsurilor de management în vederea menţinerii / îmbunătăţirii stării de conservare, elaborat.
 • 1 (0) Bază de date ce va cuprinde figurarea spațială a statării de conservare a speciilor de pădări de interes comunitar din aria naturală protejată ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu, folosită la elaborarea Planului de management inclusiv 23 de hărţi GIS cu principalele specii de păsări de interes comunitar vizate de proiect, elaborată. 23 Protocoale de monitorizare pentru speciile de păsări de interes comunitar pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei, realizate.
 • 1 (un) Plan de management elaborat pentru situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând și rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu.
 • 1 (un) Studiul SEA realizat şi aprobat conform legislaţiei în vigoare
 • 2 conferințe (1 conferință de lansare a proiectului și 1 conferință de încheiere a proiectului și prezentarea rezultatelor obținute) organizate.
 • 2 sondaje de opinie realizate (înainte de demararea campaniei de conștientizare și după încheierea campaniei de conștientizare – fiecare realizat pe 1 eșantion de 1000 de persoane) și 2 rapoarte de cercetare a sondajului (înainte și după realizarea campaniei de conștientizare).
 • 15 întâlniri publice de informare și conștientizare, organizate în cele 15 localităţi de pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței (1 întâlnire pentru fiecare localitate) la vor participa minim 30 de persoane la fiecare din cele 15 întâlniri (minim 450 de participanți în total).
 • 1 (un) portal web realizat în cadrul proiectului precum și sustenabilitatea acestuia asigurată timp de minim 5 ani de la terminarea proiectului de către Custode – Asociația Centrul Ecologic Green Area.
 • 15 vernisaje (cu 30 de imagini, de câte 10 zile fiecare vernisaj), 15 ateliere de lucru-întâlniri realizate (câte un atelier de lucru în fiecare din cele 15 unităţi şcolare) organizate.
 • 1 (un) film documentar și 1 (un) film scurt, tip reclamă, pentru aria naturală protejată ROSPA0112 Câmpia Gherghiței, realizat.
 • 3 sesiuni de instruire, de câte 3 zile fiecare, realizate pentru 15 reprezentanți instruiți aparținând: Custodelui, APM Buzău, Prahova și Ialomița și GNM – Comisariatul Județean Buzău, Prahova și Ialomița, realizate.
 • 1 UIP funcţional organizat.
 • 2 (două) Rapoarte de audit elaborate (un raport intermediar şi un raport final).