Asociația Centrul Ecologic Green Area

Asociația Centrul Ecologic Green Area este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2009, având drept scop susținerea și promovarea activităților destinate protecției mediului. Asociația are ca scop identificarea problemelor de mediu din România, precum și susținerea dezvoltării economice și sociale a colectivităților locale concomitent cu minimizarea impactului negativ asupra mediului și își propune să construiască punți de legătură între administrația locală și unitățile de învățământ, în vederea dezvoltării unei atitudini pozitive a tinerilor, atitudine necesară construirii unei societăți durabile.