ANUNȚ PUBLIC

24 ianuarie 2020 0

Asociația Centrul Ecologic Green Area, titular al Planului de management aferent sitului ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu, anunță publicul interesat asupra…

ANUNȚ PUBLIC

21 ianuarie 2020 0

Asociația Centrul Ecologic Green Area, titular al Planului de management aferent sitului ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu, anunță publicul interesat asupra…

În perioada de 26-28 august 2019 vor avea loc 7 întâlniri publice în cadrul sub-activității A.2.2.2. Creșterea gradului de informare și conștientizare a comunităților locale,…