Activitățile proiectului

A.1. Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei incluzand rezervatia naturala B.6. Lacul Rodeanu, in concordanta cu legislatia in vigoare.

A.1.1. Realizarea unui Studiu de inventariere – cartare detaliata a speciilor de pasari de interes comunitar pentru situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei, impreuna cu rezervatia naturala B.6. Lacul Rodeanu, precum si cartografierea GIS a distributiei acestora, informatii ce vor sta la baza elaborarii Planului de management.

A.1.2. Realizarea unui Studiu privind mediul abiotic in situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei incluzand rezervatia naturala B.6. Lacul Rodeanu, ce va sta la baza elaborarii Planului de management.

A.1.3. Realizarea unui Studiu de evaluare detaliata a impactului antropic asupra sitului Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei incluzand rezervatia naturala B.6. Lacul Rodeanu si cartografierea spatiala GIS a impactului antropic generat in acesta arie naturala protejata.

A.1.4. Realizarea unui studiu de evaluare a starii de conservare a speciilor de pasari de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei incluzand rezervatia naturala B.6. Lacul Rodeanu, inclusiv elaborarea masurilor de management/conservare

A.1.5. Realizarea planurilor/protocoalelor de monitorizare a speciilor de pasari de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei

A.1.6. Elaborarea Planului de management aferent sitului ROSPA0112 Campia Gherghitei incluzand rezervatia naturala B.6. Lacul Rodeanu, in concordanta cu standardele si legislatia in vigoare.

A.1.7. Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planul de Management aferent sitului Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei incluzand rezervatia naturala B.6. Lacul Rodeanu.

A.2. Activitati de consultare, constientizare si informare

A.2.1. Activitati de promovare a proiectului si informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia

A.2.2. Activitati de crestere a nivelului de constientizare a grupurilor tinta vizate conform Planului de comunicare

A.2.2.1. Evaluarea gradului de informare si constientizare a populatiei privind valorile si semnificatia ariilor protejate prin realizarea sondajelor de opinie

A.2.2.2. Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale, cu privire la valorile ariei naturale protejate, prin organizarea de intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare.

A.2.2.3. Realizarea unui site web pentru situl Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei incluzand si rezervatia naturala B.6. Lacul Rodeanu.

A.2.2.4. Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii speciilor de pasari de interes comunitar din ariile naturale protejate vizate de proiect, prin organizarea de ateliere de lucru, expozitii itinerante de fotografie si distribuirea de materiale informative.

A.2.2.5. Realizare unui film documentar si a unui film scurt, tip reclama, pentru aria naturala protejata ROSPA0112 Campia Gherghitei.

A.3. Intarirea capacitatii administrative

A.3.1 Sesiuni de instruire

A.3.2 Echipamente si sisteme informatice

A.4. Managementul proiectului (planificarea, implementarea si monitorizarea/ evaluarea activitatilor)

A.5. Auditul financiar al proiectului

A.6.Elaborarea Cererii de finantare si a DA-urilor aferente contractelor subsecvente Contractului de Finantare

Descrierea componentelelor si activitatilor investitiei, modalitatea in care acestea se adreseaza problemelelor identificate in sectiunea Justificarea proiectului, precum si modul in care se va ajunge la rezultatele identificate, se regaseste in documentul atasat denumit “Descrierea investitiei”. Toate aceste aspecte au fost cuprinse in descrierea activitatilor dupa cum urmeaza:

Descrierea activitatii:

  • –     Actiunile necesare pentru realizarea activitatii
  • –     Justificarea realizarii activitatii/ Motivul pentru care aceasta activitate/actiune este necesara
  • –     Modul de realizare a activitatii
  • –     Rezultatele imediate (cuantificate) ale activitatii sunt
  • –     Rezultatele asteptate ale activitatii sunt
  • –     Modul in care activitatea se adreseaza problemelor identificate//Masuri propuse ca urmare a problemelor identificate
  • –     Perioada de desfasurare
  • –     Buget detaliat eligibil (TVA inclus).