În anul 2016, Asociația Centrul Ecologic Green Area devine custode al ariei naturale

protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu rezervația naturală B.6. Lacul

Rodeanu conform Convenției de Custodie nr. 71/08.07.2016 semnată cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului, iar în data de 29.06.2017 a semnat Actul Adițional nr.1 cu noua autoritate responsabilă, respectiv Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), acesta fiind statutul juridic care îi permite, conform prevederilor GS accesarea fondurilor nerambursabile și implementarea proiectului, pentru care a semnat contractual de finanțare nerambursabilă nr. 163/07.03.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric – Obiectiv specific – 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.