În data de 6 iunie, între orele 08.00 – 09.00 au avut loc la Școala Gimnazială Laurențiu Fulga din comuna Fulga vernisajul expoziției de fotografie și atelierul de lucru din cadrul sub-activității A.2.2.4. Creșterea gradului de informare a elevilor și profesorilor, cu privire la importanța conservării speciilor de păsări de interes comunitar din ariile naturale protejate vizate de proiect, prin organizarea de ateliere de lucru, expoziții itinerante de fotografie și distribuirea de materiale informative.