Planificarea managementului conservării biodiversității pentru Situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu

Câmpia Gherghiței
Situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței a fost declarat prin HG nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România.
Lacul Rodeanu

ROSPA0112 Câmpia Gherghiței se suprapune cu rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu. Suprafața rezervației este de 51 ha, lacul prezentând o formă aproape circulară a cărui diametru este de cca. 1,1 km.

Despre Proiect

Obiectivul general al proiectului este protejarea și conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu prin elaborarea și implementarea unui cadrul de management eficient al siturilor, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.

Beneficiar

Asociația Centrul Ecologic Green Area

www.greenarea.ro

Perioada

Perioada de implementare a Proiectului este de 30 de luni, respectiv mai 2018 - decembrie 2020.

Valoarea
Valoarea totală a proiectului este de 5.372.423,75 cu TVA, din care valoarea eligibilă neramburasabilă din FEDR este de 4.566.560,19.

Galerie Foto